Základní údaje o škole

 

Mateřská škola Slavětín - příspěvková organizace

Svatojánské náměstí, 46

439 09 Slavětín

tel. : 415 677 126   mob. 736 481 579

E-mail : msslavetin@cbox.cz

Zřizovatel : Městys Slavětín

IČO : 72741520

Ředitelka školy : Bc. Hana Suchá

 

Naše školka

 

Jsme jednotřídní mateřská škola a cílem naší práce je umožnit dětem každodenní přirozený rozvoj v průběhu celého dne ve škole i mimo ni. Rozvíjíme základy pro významné lidské vlastnosti, které pomohou dětem obstát v dospělosti. K tomu nám napomáhá nové moderní prostředí a vybavení školy, zahrada s novými herními prvky i okolí školy / les, farma,rybník, dětské hřiště /.

Podporujeme hlavně kamarádství mezi dětmi, začlenění do kolektivu a společnosti. Zaměřujeme se hlavně na rozvoj komunikace a mluveného projevu - pomocí říkadel,básniček, vyprávění a rozhovorů, které využíváme celý den při všech činnostech.

Pomocí různých činností učíme děti samostatnosti, komunikaci, toleranci, zdravému sebevědomí, získávat a používat informace, nést zodpovědnost, přijímat změny, vnímat, pozorovat, být aktivní, umět pracovat v kolektivu, mít vztah k přírodě, zdravému životnímu stylu a výsledkům lidské činnosti.

Zaměřili jsme se na adaptaci dítěte při příchodu do MŠ, na budování vzájemné důvěry mezi dětmi a mezi dětmi a zaměstnanci školy.

Uplatňujeme individuální přístup k dětem.

Máme vlastní školní vzdělávací program s názvem " Hrajeme si celý den" ,který je sestaven podle vzdělávacího projektu " Objevujeme svět pro život", který splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je obohacený o dlouhodobé zkušenosti a poznatky s dětmi předškolního věku.

Snažíme o klidné, pohodové, přívětivé a podnětné prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně a spokojeně.

Rozhodnutí o přijetí dětí do MŠ Slavětín  v roce 2019

zde
Kontakt

Mateřská škola Slavětín nad Ohří

Mateřská škola Slavětín
Svatojánské nám. 46
439 09 Slavětín


pevná linka: 415 677 126

mobil: 736481579